TECHNISCHE

INFORMATIE

TECHNISCHE

INFORMATIE

Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk TABBERT geven wij, in het kader van onze garantievoorwaarden, naast jouw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

VOOR DEZE PRIJSLIJST GELDT HET VOLGENDE:

I. Algemeen

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 07/2023. De prijslijst is geldig vanaf 01/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.

Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende TABBERT dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

 

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

 

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

 

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende TABBERT dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele TABBERT onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

 

Wijzigingen qua constructie, kleur

en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elke caravan slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") voor uw caravan uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan.

 

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de in de configuratie opgenomen gewichtsgegevens, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgerelateerde informatie zorgvuldig door voordat u uw caravan configureert en bestelt. Onze handelspartners helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw caravan.

 

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van de caravan

De "toegestane maximum massa" van de caravan wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximummassa die uw caravan in beladen toestand mag wegen (bv. 1.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van uw caravan in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

 

De toegestane maximum massa wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

 

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig

Onder "rijklaar gewicht" wordt de massa van de caravan verstaan met inbegrip van de opbouw en de standaard fabrieksuitrusting ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting"), waaronder een gevulde aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletspoeltank en een gevulde warmwaterboiler.

 

Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

 

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

  • het leeggewicht van de caravan, met gevulde bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, boordgereedschap;
  • bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
  • de 100 % gevulde verswatertank
  • een 100% gevulde aluminium gasfles met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
  • de 100 % gevulde toiletspoeltank
  • de 100 % gevulde verswaterverwarmer

 

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de technische gegevens van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

 

3. De werkelijke voertuigmassa

De "werkelijke voertuigmassa" is het rijklaar gewicht, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaalde caravan.

 

4. Het maximum aantal slaapplaatsen

Het "maximum aantal slaapplaatsen" wordt voor elke indeling vermeld in de technische gegevens.

 

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een "standaarduitrusting" ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting“) wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.

 

Voor de door u geselecteerde indeling wordt de standaarduitrusting ("basisuitrusting" of "standaarduitrusting") als onderdeel van de onderstaande configuratie vermeld.

 

Bij "extra uitrusting" ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw dealer na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.

 

Gegevens over de (uitrustings)pakketten, kenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u bij de door u geselecteerde indeling als onderdeel van de onderstaande configuratie.

 

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

 

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het "laadvermogen" wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximale massa van de extra uitrusting af te trekken.

 

De Europese wetgeving bepaalt voor caravans een vast "minimum laadvermogen", dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw caravan niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:


Minimaal laadvermogen in kg ≥ 10 * (n + L)
Hierbij geldt: "n" = maximum aantal slaapplaatsen en "L" = totale lengte van de voertuigopbouw in meters.

 

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de "maximale massa van de extra uitrusting" voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

 

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de extra uitrusting door het rijklaar gewicht en het minimum laadvermogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

 

Voorbeeld:

 

  1.500 kg

Toegestane maximum massa

- 1.320 kg

Rijlkaar gewicht

-    100 kg

Minimum laadvermogen

-    80 kg

Maximale massa van de extra uitrusting

 

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de technische gegevens vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet volledig worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

 

Voorbeeld:

 

Rijklaar gewicht volg. technische gegevens:

1.320 kg

Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %:

66 kg

Wettelijk toegestane rijklaar gewicht

1.254 tot 1.386 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Indien de feitelijke voertuigmassa door de keuze van extra uitrusting zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig gezien niet meer voldoende laadvermogen overblijft tussen de feitelijke voertuigmassa en de toegestane maximum massa voor het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen, heeft u in principe de mogelijkheid om bij de configuratie van uw caravan een verhoging van de voertuigmassa te kiezen of de extra uitrusting weg te laten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten.  Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.

 

Vergewis u er evt. bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid voorhanden is (minimale nuttige massa, zie hieronder).

 

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen.

 

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting en een totaalgewicht van 50 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht, zoals aangegeven in de technische gegevens, in een laadvermogen van 130 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de technische gegevens vermelde nominale waarde, wordt de laadcapaciteit verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

 

Voorbeeld:

 

 

 1.500 kg                

Toegestane maximum massa

 

- 1.333 kg

Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van het rijklaar gewicht van 1.320 kg die in de technische gegevens wordt vermeld).

 

- 50 kg

Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig

 

= 117 kg

Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6).

 

Daarom raden wij u aan uw beladen caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

 

3. Overige opmerkingen

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

 

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW incl. transportkosten, kenteken (& leges) en kentekenplaat. De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen geldig voor montage in de fabriek en in nieuwe nog te produceren voertuigen. Montage achteraf is niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste pakketprijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra of andere opties. Raadpleeg uw TABBERT dealer voor meer informatie. Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van sluiten van het koopcontract en de daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het door de koper verschuldigde btw-bedrag en in dit verband tot een wettelijke verplichting dit te wijzigen in de overeengekomen bruto aankoopprijs.