Technical

INFORMATION

INFORMATION

OUR WEIGHT SPECIFICATIONS

For leisure vehicles made by TABBERT, we grant you a 10-year leak-proofness guarantee on the body manufactured by us in addition to your compulsory guarantee within the framework of our guarantee conditions.

VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 07/2023. Prislisten er gyldig fra 01/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislister, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert TABBERT forhandler om informasjonen i våre prislister og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkedato, og om følgende emner.

 

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

 

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

 

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyets driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres  utelukkende av en autorisert TABBERT forhandler og å insistere på TABBERT originaldeler.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

 

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet.

(f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

 

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hver campingvogn kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til campingvognen din ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer campingvognen din.

 

De juridiske angivelsene om vekten til campingvognen din inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller campingvognen din. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av campingvognen.

 

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen

Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for campingvognen din i belastet tilstand (f.eks. 1 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at campingvognen din veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

 

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

 

2. Vekten til campingvognen i kjørbar tilstand

Vekt i kjørbar tilstand betegner vekten til campingvognen samt påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr), inkludert en full gassflaske i aluminium, full ferskvannstank, full toalettvanntank og full varmtvannsbereder.

 

Vekten i kjørbar tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

 

Vekten i kjørbar tilstand omfatter følgende elementer:

  • Egenvekten til campingvognen inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett,
  • standardutstyret fra fabrikken, dvs. den grunnleggende campingvognkonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå,
  • den 100 % fulle ferskvannstanken,
  • den 100 % fulle gassflasken i aluminium med et fyllevolum på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvekt på 6 kg / 10 kg / 23 kg,
  • den 100 % fulle toalettvanntanken,
  • den 100 % fulle varmtvannsberederen.

 

Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på campingvognens faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

 

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til campingvognen i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på en gitt campingvogn.

 

4. Maksimalt antall soveplasser

Maksimalt antall soveplasser oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

 

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av campingvognen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;

 

Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.

 

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres i eller på campingvognen av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Tilbehør som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

 

Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigurasjonen.

 

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt I. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt I. 7).

 

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

 

EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for campingvogner som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av campingvognen din og beregnes med følgende formel:


minimum nyttelast i kg ≥10 x (n + L)
Her er: «n» = maksimalt antall soveplasser og «L» = total karosserilengde i meter.

 

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

 

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og minimum nyttelast trekkes fra.

 

Eksempel:

 

  1 500 kg

teknisk tillatt totalvekt

−1 320 kg

vekt i kjøreklar tilstand

−100 kg

minimum nyttelast

=     80 kg

Maksimal vekt på tilleggsutstyr

 

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil ±5 % er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

 

Eksempel:

 

Vekt i kjøreklar tilstand iht. teknisk informasjon

1 320 kg

Juridisk tillatt toleranse på ±5 %:

66 kg

Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand:

1 254 til 1 386 kg

 

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som juridisk angitt minimum nyttelast. For konfigurasjonen av campingvognen din kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen.  Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

 

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last (min. nyttelast, se ovenfor).

 

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.

 

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 50 kg for campingvognen nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 130 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på campingvognen din i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 130 kg til 117 kg:

 

Eksempel:

 

 

 1500 kg                

teknisk tillatt totalvekt

 

−1 333 kg

faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 1 320 kg angitt i vår tekniske informasjon)

 

−50 kg

bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet

 

= 117 kg

gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt I. 6.)

 

Vi anbefaler derfor at campingvognen din med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.