Tekniske

oplysninger

OPLYSNINGER OM

TEKNISKE DATA

Alle campingvogne fra TABBERT leveres med en 10-årig tæthedshedssikring, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 07/2023. Prislisten er gældende fra 09/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret TABBERT forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter tryktidspunktet.

 

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

 

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studifoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

 

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret TABBERT forhandler udføre  påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge  originale TABBERT dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

 

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed.

Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger.

I trafikken er alle campingvogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din campingvogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af ​​din campingvogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

 

I. Begreber

1. Campingvognens teknisk tilladte totalvægt

Campingvognens „teknisk tilladte totalvægt“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale vægt, som din campingvogn må veje med last (f.eks. 1.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den teknisk tilladte totalvægt under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din campingvogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din campingvogn overholder den teknisk tilladte totalvægt. Du er selv ansvarlig for at overholde den teknisk tilladte totalvægt.

 

Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

 

2. Campingvognens vægt i køreklar stand

„Vægten i køreklar stand“ betegner campingvognens vægt samt opbygning og standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) inkl. en fyldt gasflaske, en fuld friskvandstank, en fuld toiletskyllevandstank og en fyldt vandvarmer.

 

Vægten i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

 

Vægten i køreklar stand omfatter følgende elementer:

  • campingvognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
  • fabrikkens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en campingvogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
  • friskvandstank, der er fyldt 100 %
  • en alu-gasflaske, der er fyldt 100 %, med en påfyldningsmængde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvægt på 6 kg / 10 kg / 23 kg;
  • toiletskylletank, der er fyldt 100 %
  • friskvandstank, der er fyldt 100 %

 

Bemærk, at oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din campingsvogns reelle vægt og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende vægt af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

 

3. Vognens reelle vægt

„Vognens reelle vægt“ betegner vognens vægt i køreklar stand plus vægten af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken side på en bestemt campingvogn.

 

4. Maks. antal sovepladser

Det „maksimale antal sovepladser“ fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

 

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en campingvogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

 

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

 

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i campingvognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

 

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

 

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelasten (se afsnit I. 6.). Hvilken vægt for ekstraudstyret, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

 

6. Nyttelasten og den mindste nyttelast

„Nyttelasten“ beregnes ved at fratrække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt og ekstraudstyrets maksimale vægt, der er fastsat af fabrikanten, fra den teknisk tilladte totalvægt.

 

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste nyttelast“ for campingvogne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne vægt må ikke underskrides ved konfigurationen af din campingvogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:


Mindste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
Her gælder: „n“ = Maks. antal sovepladser og „L“ = Vognens totale længde i meter.

 

7. Ekstraudstyrets maksimale vægt

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste vægt af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale vægt“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den vægt, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste vægt for nyttelast er overholdt.

 

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale vægt ved at fratrække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt samt den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.

 

Eksempel:

 

  1.500 kg

Teknisk tilladt totalvægt

- 1.320 kg

Vægt i køreklar stand

-    100 kg

Mindste nyttelast

=     80 kg

Ekstraudstyrets maksimale vægt

 

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 % er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende nyttelast, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

 

Eksempel:

 

Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data:

1.320 kg

Lovmæssigt tilladt tolerance på ± 5 %:

66 kg

Lovmæssigt tilladt spænd i vægt i køreklar stand

1.254 til 1.386 kg

 

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis campingvognens reelle vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen.  Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

 

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den teknisk tilladte totalvægt heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste nyttelast, se nedenfor).

 

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved vægten i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimalvægt for hvert grundrids.

 

Bestiller du campingvognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 50 kg, fås en nyttelast på 130 kg på grund af den nominelle værdi for vægten i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din campingvogns vægt i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 130 kg til 117 kg:

 

Eksempel:

 

 

 1.500 kg                

Teknisk tilladt totalvægt

 

- 1.333 kg

Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 1.320 kg i køreklar tilstand, der er angivet i de tekniske data)

 

-    50 kg

Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn

 

= 117 kg

Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste nyttelast, se afsnit I. 6.)

 

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede campingvogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den teknisk tilladte totalvægt. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.