IMPRESSUM

ANSVARLIG FOR INNHOLDET I HENHOLD TIL § 10 PKT. 3 AV TYSKE MEDIENDIENSTESTAATSVERTRAG (MDSTV)

Knaus Tabbert AG
Helmut‐Knaus‐Str. 1
94118 Jandelsbrunn

Telefon: +49 (0)8583 / 21–1
Faks: +49 (0)8583 / 21–380
E-post: info@knaustabbert.de

Registrert kontoradresse: Jandelsbrunn
Lokal domstol er Passau HRB 11089
MVA-nr.: DE 263 242 372

Styre:
Wolfgang Speck (Ansvarlig i henhold til tysk presselov)
Werner Vaterl
Gerd Adamietzki

Styreleder:
Esther Hackl (chw.)

KONSEPT OG REALISERING

tsitrone medien GmbH & Co. KG

Industriestraße 180
50999 Köln

Phone: +49 2236-88886-0
Internett: www.tsitrone.de 
E-post: info@tsitrone.de 

ANSVARSFRASKRIVELSE

1. Nettstedets innhold

KNAUS TABBERT AG (forfatteren) kan ikke påta seg noe ansvar for at informasjonen som oppgis på dette nettstedet er oppdatert, riktig, fullstendig eller av god kvalitet. Ansvarskrav mot KNAUS TABBERT AG som gjelder materielle eller immaterielle skader som oppstår som følge av bruk eller manglende bruk av informasjonen som oppgis, eller ved bruk av uriktige og ufullstendige opplysninger, skal utelukkes, så lenge det kan bevises at forfatteren ikke er skyldig i ondsinnet eller grov uaktsomhet. Alle anbud er underlagt endringer og uforpliktende. KNAUS TABBERT AG forbeholder seg retten til å endre, utvide eller slette deler av nettsidene eller hele nettstedet uten varsel, eller også å avslutte publiseringen enten midlertidig eller permanent.

2. Koblinger

Ansvar for direkte eller indirekte koblinger til andre nettsteder som ligger utenfor KNAUS TABBERT AG sin kontroll kan bare godtas dersom KNAUS TABBERT AG var klar over innholdet, og det ville være teknisk mulig og rimelig at bedriften forhindret bruken av disse koblingene dersom de koblede nettstedene inneholder ulovlig innhold. KNAUS TABBERT AG erklærer herved uttrykkelig at når koblingene ble opprettet, fantes det ikke tegn til ulovlig innhold på nettstedene som koblingene fører til. Forfatteren har ingen påvirkningsevne på nåværende eller fremtidig utforming, innhold eller opphavsrett på de tilkoblede nettstedene. Bedriften tar derfor herved uttrykkelig avstand fra alt innhold på alle tilkoblede nettsteder som har blitt endret etter at koblingene ble opprettet. Dette gjelder alle koblinger etablert på bedriftens eget nettsted og for eksterne oppføring i forhandlerlister, lister over eksterne tilbud og e-postlister etablert av forfatteren. Det er eieren av nettstedet som koblingen fører til som bærer eneansvaret for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold og særlig for skader som følge av bruk eller ikke-bruk av slik informasjon, ikke eieren av nettstedet som inneholder koblingene til den relevant publikasjonen.

3. Opphavsrett og registrerte varemerker

KNAUS TABBERT AG gjør sitt ytterste for å overholde opphavsretten til grafikk, lyddokumenter, videoer og tekster som brukes i alle deres publikasjoner, å bruke fotografier, grafikk, lyddokumenter, videoer og tekster de har laget selv eller gjøre bruk av lisensfrie fotografier, grafikk, lyddokumenter, videoer og tekster. Alle merker og varemerker som brukes på dette nettstedet og som kan tilhøre tredjeparter, er underlagt – helt uten begrensning – bestemmelsen i relevant, gjeldende varemerkelovgivning og de registrerte eiernes eierskap. Bruken av slike varemerker skal på ingen måte lede til konklusjonen av varemerkene ikke er beskyttet av rettighetene til tredjeparter. Opphavsretten til publiserte gjenstander som er skapt for KNAUS TABBERT AG skal forbli eiendommen til nettstedets forfatter. Reproduksjonen eller bruken av slike kildetekster, bilder, grafikk, lyddokumenter, videoer og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra forfatteren.

4. Juridisk effekt av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen skal anses som en del av nettstedet som koblingen til dette nettstedet ble gjort fra. Hvis deler av eller individuelle formulering i denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke faller helt innenfor rammene av gjeldende lovverk, skal innholdet og gyldigheten til all annen tekst i dokumentet ikke berøres.