KOLOFON

TABBERT

ANSVARLIG FOR INDHOLD IHT. § 10 STK. 3 I DEN TYSKE LOV OM MEDIETJENESTE (MDSTV)

Knaus Tabbert AG
Helmut‐Knaus‐Str. 1
94118 Jandelsbrunn

Telefon: +49 (0)8583 / 21–1
Telefax: +49 (0)8583 / 21–380
E-mail: info@knaustabbert.de

Selskabets hovedsæde: Jandelsbrunn
Byretten i Passau HRB 11089
Momsnr.: DE 263 242 372

Ledelse:
Wolfgang Speck (Ansvarlig i henhold til tysk presselov)
Werner Vaterl
Gerd Adamietzki

Bestyrelse:
Esther Hackl (formand)

KONCEPT & REALISERING

tsitrone medien GmbH & Co. KG
Industriestraße 180
50999 Köln

Telefon: +49 2236-88886-0

Web: www.tsitrone.de 

E-Mail: info@tsitrone.de 

ANSVARSFRASKRIVELSE

1. Indholdet af onlinetilbudet

KNAUS TABBERT AG (Autor) påtager sig intet ansvar for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden og kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed. Erstatningskrav mod KNAUS TABBERT AG, der vedrører materielle eller ikke-økonomiske skader, som skyldes brugen eller manglende brug af de anførte oplysninger, eller som skyldes brugen af forkerte eller ufuldstændige oplysninger, udelukkes grundlæggende, medmindre forfatteren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Alle tilbud er uforpligtende. KNAUS TABBERT AG forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere, slette eller indstille offentliggørelsen af dele af siden eller hele tjenesten enten midlertidigt eller permanent uden varsel.

2. Henvisninger og link

Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne internetsider (”link”), som KNAUS TABBERT AG ikke bærer noget ansvar for, vil et erstatningsansvar udelukkende træde i kraft, hvis KNAUS TABBERT AG kendte til indholdet, og det teknisk og rimeligt ville have været muligt at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold. KNAUS TABBERT AG erklærer derfor udtrykkeligt, at siderne som linkene fører til på tidspunktet for oprettelsen af linket var fri for ulovligt indhold. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige layout eller indholdet af de sider, som linkene fører til. Derfor tager forfatteren hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold, som er blevet ændret efter oprettelsen af linket, på alle sider, som linkene fører til. Dette gælder for alle link og henvisninger på forfatterens websted og for eksterne indlæg i gæstebøger, debatforummer og mailinglister, som er oprettet af forfatteren. For ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der opstår på grund af brugen eller manglende brug af denne type oplysninger, bærer udbyderen af den side, som linket fører til, det fulde ansvar og ikke den, der henviser til den pågældende publikation via et link.

3. Ophavs- og varemærkeret

KNAUS TABBERT AG bestræber sig på i alle publikationer at overholde ophavsretten til de anvendte illustrationer, lydfiler og videoklip og tekster, at anvende egne illustrationer, lydfiler, videoklip og tekster eller at anvende licensfri illustrationer, lydfiler, videoklip og tekster. Alle mærker og varemærker, der er nævnt på webstedet og eventuelt tilhører tredjemand, underligger ubegrænset bestemmelserne i den gældende lovgivning om ophavsret og den pågældende registrerede ejers ejendomsret. Alene på grundlag af nævnelsen af varemærker kan det ikke konkluderes, at disse ikke tilhører tredjemand! Ophavsretten for offentliggjorte objekter, som KNAUS TABBERT AG selv har oprettet, tilhører alene sidernes forfatter. Mangfoldiggørelse eller brug af sådanne illustrationer, lydfiler, videoklip eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.

4. Ansvarsfraskrivelse og retsvirkning

Denne ansvarsfraskrivelse er en del af den onlinetjeneste, hvorfra der blev henvist til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst helt eller delvist er i uoverensstemmelse med eller ikke længere er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, forbliver resten af dokumentet hvad angår indhold og gyldighed uberørt heraf.