De TABBERT Gegevensbescherming

Google Analytics

"Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze internetpagina (inclusief uw IP-adres) wordt naar een Google-server in Amerika gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de internetpagina de analyseren, om reports over de activiteiten van deze internetpagina samen te stellen voor de provider van de internetpagina en voor de verlening van andere met de internetpagina en het internetgebruik verbonden diensten. Google zal deze informatie eventueel derden ter beschikking stellen indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Google zal in géén geval uw IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware, maar wij willen u erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang kunt benutten. Door het gebruik van de internetpagina verklaart u zich ermee akkoord dat de over u verzamelde gegevens door Google op de tevoren beschreven wijze en voor het voornoemde doel worden verwerkt. Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde bezwaar worden aangetekend met werking voor de toekomst. Met het oog op de discussie over de inzet van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze internetpagina Google Analytics met de uitbreiding '_anonymizeIp()' gebruikt en dus IP-adressen alleen afgekort verder worden verwerkt om de mogelijkheid voor een direct verband met personen uit te sluiten."

Gebruik van Social Plug-Ins

Google

Gebruik van de Google '+1'-knop

Op deze websites wordt de '+1'-knop van het sociale netwerk Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA, (hiernavolgend 'Google') gebruikt. Als u een van onze internetpagina's met de '+1'-knop oproept, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Google-servers. Daarbij wordt de knop door een mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de Google-servers gemeld, welke van onze internetpagina's u hebt bezocht.

De '+1'-knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken in het internet te registreren. Google protocolleert uw browsergeschiedenis bij de weergave van een '+1'-knop niet duurzaam en analyseert uw bezoek op een pagina met '+1'-knop ook niet op andere wijze. Google slaat de gegevens over uw bezoek ongeveer twee weken op ten behoeve van systeemonderhoud en het verhelpen van storingen. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL's en worden niet naar ons doorgestuurd. Indien u bij Google Plus bent ingelogd en op de '+1'-knop drukt, registreert Google informatie over uw Google-profiel, de door u aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browser-gerelateerde informatie.

Als u uw +1 terugneemt, wordt deze informatie gewist. Als u uw profiel in uw instellingen van Google Plus publiekelijk toegankelijk hebt gemaakt, kunnen uw '+1's' van Google als opmerkingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, bijv. in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsten op internetpagina's en weergaven in het internet worden getoond. Als u niet wenst dat Google uw gegevens op de voornoemde wijze verzamelt en gebruikt, moet u zich vóór het bezoek aan onze website bij Google Plus uitloggen.

Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens door Google, over uw rechten in dit verband en de mogelijkheid tot bescherming van uw privacy verwijzen wij naar de aanwijzingen van Google m.b.t. gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 

Facebook

In onze internetpresentatie wordt gebruik gemaakt van social plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plug-ins zijn herkenbaar aan één van de facebook-logo's (witte 'f') op blauw tegeltje of een 'duim omhoog'-symbool) of zijn gekenmerkt met de extra informatie 'Facebook Social Plugin'. Klik hier voor een lijst en de weergave van de Facebook Social Plugins: developers.facebook.com/plugins.

Als u een van onze websites met een dergelijke plug-in oproept, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook direct naar uw browser gezonden en zo in de website gevoegd. Wij hebben dan ook geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis:

Door de invoeging van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze  internetpresentatie hebt opgeroepen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met deze plug-ins interageert en bijv. op de 'Like'-knop drukt of een commentaar schrijft, wordt de betreffende informatie door uw browser direct naar Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Als u geen lid van Facebook bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling, van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals voor uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij naar de aanwijzingen van Facebook m.b.t. de gegevensbescherming: www.facebook.com/policy.php.

Als u lid van Facebook bent en niet wenst dat Facebook via onze internetpresentatie gegevens over u verzamelt en aan uw bij Facebook opgeslagen gegevens koppelt, moet u zich vóór het bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.

U hebt tevens de mogelijkheid om Facebook Social Plugins met Add-ons voor uw browser te blokkeren, bijv. met de 'Facebook Blocker'.