De TABBERT Gegevensbescherming

We danken u voor uw bezoek aan onze website en willen u met onze onlineprivacyprincipes vertrouwd maken. Principieel geldt voor onze onderneming dat de bescherming van uw privésfeer voor ons van het hoogste belang is. Daarom is het naleven van de wettelijke bepalingen over de gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend.

Welke informatie u ons tijdens uw bezoek wilt toevertrouwen, wordt aan u overgelaten. In alle openbare websites van Knaus Tabbert GmbH (KT) kunt u zich anoniem bewegen. We verzamelen alleen statistische, niet op u betrekking hebbende gegevens voor de verbetering van de internetpresentatie.

Andere persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd, tenzij u ons uw toestemming geeft of u geeft ons deze gegevens vrijwillig, bijv. in het kader van een catalogusaanvraag.

Deel ons bijv. bij de bestelling van de catalogus gewoon mee hoe met u contact opgenomen moet worden:

A) Alleen verzending catalogus: de voor de bestelafwikkeling van de catalogi nodige gegevens worden opgeslagen, verwerkt, geëvalueerd en aan de catalogusdienstverlener doorgegeven. Na levering worden uw gegevens gewist, voor zover u zich met een verder gebruik niet akkoord verklaard hebt. 

B) Handelspartner: naast punt A gaat u met een persoonlijke contactopname door één van onze officiële dealers in uw buurt akkoord. Hiervoor worden uw gegevens opgeslagen en aan de officiële dealer in uw buurt doorgegeven.

C) Bijkomende informatie: naast punt A en B wilt u ook bijkomende informatie per post of nieuwsbrief over productnieuwigheden, events, prijzenspellen, jaarbeurzen en andere onderwerpen ontvangen. Uw gegevens worden hiervoor tot wederopzeggens opgeslagen, verwerkt, geëvalueerd en evt. voor het leveren van de betreffende dienst aan onze contractanten doorgegeven.

Cookies:

Om de toegankelijkheid en doeltreffendheid van onze internetpresentatie te verbeteren, verzamelen en beoordelen we verschillende informatie. Hiervoor geven we u evt. automatisch kleine bestanden door, de zogenaamde cookies, die ons informatie over het aantal bezoekers van elke individuele website, de bezoektijd, de gebruikte zoekbegrippen en de bewegingspaden leveren. Bewaard worden ook internetprovider, gebruikt browsertype en toegangsdatum en -tijd. Deze alleen voor interne statistische doeleinden gebruikte informatie is niet persoonlijk. 

Algemene informatie:

Als u binnen dit aanbod pagina's en bestanden oproept en hierbij verzocht wordt om gegevens over uzelf in te voeren, dan wijzen we u erop dat deze overdracht via het internet onbeveiligd gebeurt en de gegevens dus door onbevoegden bekeken kunnen worden of ook vervalst kunnen worden.

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de inhoud van andere websites die u via links kunt bereiken. Hiervoor kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden.

Vragen en herroeping:

Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensbescherming hebben of uw toestemming over het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de toekomst wilt herroepen, stuur dan een e-mail naar:


widerruf.@.knaustabbert.de


of schrijf naar het volgende adres:

Knaus Tabbert GmbH
Datenschutzbeauftragter
Helmut-Knaus-Straße 1
DE-94118 Jandelsbrunn

E-Mail: datenschutz.@.knaustabbert.de

Google Analytics

"Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze internetpagina (inclusief uw IP-adres) wordt naar een Google-server in Amerika gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de internetpagina de analyseren, om reports over de activiteiten van deze internetpagina samen te stellen voor de provider van de internetpagina en voor de verlening van andere met de internetpagina en het internetgebruik verbonden diensten. Google zal deze informatie eventueel derden ter beschikking stellen indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Google zal in géén geval uw IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware, maar wij willen u erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang kunt benutten. Door het gebruik van de internetpagina verklaart u zich ermee akkoord dat de over u verzamelde gegevens door Google op de tevoren beschreven wijze en voor het voornoemde doel worden verwerkt. Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde bezwaar worden aangetekend met werking voor de toekomst. Met het oog op de discussie over de inzet van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze internetpagina Google Analytics met de uitbreiding '_anonymizeIp()' gebruikt en dus IP-adressen alleen afgekort verder worden verwerkt om de mogelijkheid voor een direct verband met personen uit te sluiten."

Gebruik van Social Plug-Ins

Google

Gebruik van de Google '+1'-knop

Op deze websites wordt de '+1'-knop van het sociale netwerk Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA, (hiernavolgend 'Google') gebruikt. Als u een van onze internetpagina's met de '+1'-knop oproept, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Google-servers. Daarbij wordt de knop door een mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de Google-servers gemeld, welke van onze internetpagina's u hebt bezocht.

De '+1'-knop wordt niet gebruikt om uw bezoeken in het internet te registreren. Google protocolleert uw browsergeschiedenis bij de weergave van een '+1'-knop niet duurzaam en analyseert uw bezoek op een pagina met '+1'-knop ook niet op andere wijze. Google slaat de gegevens over uw bezoek ongeveer twee weken op ten behoeve van systeemonderhoud en het verhelpen van storingen. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL's en worden niet naar ons doorgestuurd. Indien u bij Google Plus bent ingelogd en op de '+1'-knop drukt, registreert Google informatie over uw Google-profiel, de door u aanbevolen URL, uw IP-adres en andere browser-gerelateerde informatie.

Als u uw +1 terugneemt, wordt deze informatie gewist. Als u uw profiel in uw instellingen van Google Plus publiekelijk toegankelijk hebt gemaakt, kunnen uw '+1's' van Google als opmerkingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, bijv. in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsten op internetpagina's en weergaven in het internet worden getoond. Als u niet wenst dat Google uw gegevens op de voornoemde wijze verzamelt en gebruikt, moet u zich vóór het bezoek aan onze website bij Google Plus uitloggen.

Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens door Google, over uw rechten in dit verband en de mogelijkheid tot bescherming van uw privacy verwijzen wij naar de aanwijzingen van Google m.b.t. gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 

Facebook

In onze internetpresentatie wordt gebruik gemaakt van social plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plug-ins zijn herkenbaar aan één van de facebook-logo's (witte 'f') op blauw tegeltje of een 'duim omhoog'-symbool) of zijn gekenmerkt met de extra informatie 'Facebook Social Plugin'. Klik hier voor een lijst en de weergave van de Facebook Social Plugins: developers.facebook.com/plugins.

Als u een van onze websites met een dergelijke plug-in oproept, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook direct naar uw browser gezonden en zo in de website gevoegd. Wij hebben dan ook geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis:

Door de invoeging van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze  internetpresentatie hebt opgeroepen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met deze plug-ins interageert en bijv. op de 'Like'-knop drukt of een commentaar schrijft, wordt de betreffende informatie door uw browser direct naar Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Als u geen lid van Facebook bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling, van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals voor uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij naar de aanwijzingen van Facebook m.b.t. de gegevensbescherming: www.facebook.com/policy.php.

Als u lid van Facebook bent en niet wenst dat Facebook via onze internetpresentatie gegevens over u verzamelt en aan uw bij Facebook opgeslagen gegevens koppelt, moet u zich vóór het bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.

U hebt tevens de mogelijkheid om Facebook Social Plugins met Add-ons voor uw browser te blokkeren, bijv. met de 'Facebook Blocker'.