Het ruimtegevoel in een TABBERT is ongekend.

Ruimte voor ontedekkingsreizigers

Het ruimtegevoel in een TABBERT verlegt de grenzen. Ons interieurconcept biedt door vrije blikvelden een zodanige bewegingsvrijheid die eerder aan een luxe appartement dan aan een vakantiehuis op wielen herinnert. Een upgrade die perfect voldoet aan de eisen voor modern wonen en in alle TABBERT-indelingen zichtbaar is. Ontwikkeld in combinatie met uitstekende benutting van de opbergruimte en optimale gewichtsverdeling, is dit de stelregel van onze designers, ingenieurs en ambachtslieden. Uur na uur, dag na dag.

Tabbert is

TABBER ist Innovatie
Innovatie