Informatie

TABBERT caravans hebben van fabriekswege, geldig voor geheel Europa, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw Uw TABBERT dealer geeft 2 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten.

Tabbert caravans onderscheiden zich met hoge laadvermogens. Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente honingraat constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de TABBERT caravan gerealiseerd.
Het leeggewicht in deze prijslijst is het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, d.w.z. zonder het gewicht van de bestuurder en zonder „vloeistoffen“, alsmede zonder extra uitrusting (volgens art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012

Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012 is, voor zover niet afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd:

Gewicht van het voertuig in standaard uitrusting volgens opgave van de fabrikant.

+ staal gasflessen (11 kg vulniveau) voor 100% gevuld (komt overeen met 23 kg totaalgewicht)

+ verswatertank voor 100% gevuld

+ toilet spoeltank voor 100% gevuld

+ warm water boiler voor 100% gevuld

= rijklaargewicht

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens artikel 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:

Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand (incl. opties/accessoires/pakketten en gas, water, bagage en belading etc) Maximale laadvermogen is

Voor u als gebruiker van een Tabbert caravan:

Het maximaal laadvermogen volgens de TABBERT catalogus opgaven is gedefinieerd als:

Toelaatbaar totaalgewicht – rijklaargewicht = maximale belading

Voorbeeld:

Toelaatbaar totaalgewicht 1.400 kg

– rijklaargewicht 1.090 kg

= maximaal laadvermogen 310 kg

Let u er s.v.p. op, dat het maximaal laadvermogen, zoals aangegeven in de catalogus of prijslijst, bijvoorbeeld door het gewicht van de extra uitrusting gereduceerd wordt.

Let u s.v.p. bij het kopen van extra uitrusting er op, dat uw TABBERT caravan na aftrek van het gewicht van de extra uitrusting van het maximaal laadvermogen, nog altijd moet beschikken over een zg. minimaal laadvermogen dat niet onderschreden mag worden (volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):

(maximaal aantal slapplaatsen + totaal lengte van het voertuig in meters) x 10 = minimaal laadvermogen in kg
Voorbeeld [(maximaal aantal slaapplaatsen) 4 + (totale lengte van het voertuig in meters) 5] x 10 = 90 kg.

Het gewicht van het voertuig met standaard uitrusting volgens opgave van de fabrikant wordt verkregen door weging van een voertuig in standaard uitvoering.
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand per juli 2018. Na sluiting van de redactie 07/2018 kunnen veranderingen zijn toegepast op de producten. Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2018 en geldig voor modeljaar 2019. Met het verschijnen van deze prijslijst komen alle voorgaande prijsnoteringen en voorgaande technische gegevens en catalogusweergaven te vervallen. Vergissingen,drukfouten en veranderingen zijn voorbehouden.

Maten en gewichten, het rijklaargewicht en de mogelijke belading hebben door gebruikmaking van natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%, volgens bijlage 2, rubriek 2.2 b) van de (EU) verordening 1230/2012.
Als gebruiker van een caravan bent u verplicht de maximale aslasten niet te overschreiden alsmede voor een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling en juiste kogeldruk te zorgen. Voorts bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van uw caravan.
De matrasmaten kunnen licht afwijken van de opgegeven beddenmaten. Opgave van de inhoud van de koelkasten is gebaseerd op de opgave van de merk overeenkomstige fabrikanten.
Het zelf afhalen van de caravan bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

De watervoorziening komt ten minste overeen met de stand der techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72EG)

1) Het functioneren van de 12V-functie van de 148 liter koelkast is niet mogelijk!