Informatie

Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk TABBERT geven wij, in het kader van onze garantievoorwaarden, naast jouw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

TABBERT vrijetijdsvoertuigen onderscheiden zich door de technische vooruitgang. Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente honingraat constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de TABBERT vrijetijdsvoertuigen gerealiseerd.
Het leeggewicht in deze prijslijst is het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, d.w.z. zonder het gewicht van de bestuurder en zonder „vloeistoffen“, alsmede zonder extra uitrusting (volgens art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012

Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012 is, voor zover niet afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd:

Het leeggewicht van het voertuig incl. standaard uitrusting volgens weging door de fabrikant (incl. boordwerktuig)

+ Alu gasflessen (5 kg/11 kg vulniveau) voor 100% gevuld (komt overeen met 20/23 kg totaalgewicht)

+ vers watertank voor 100% gevuld

+ toilet spoeltank voor 100% gevuld

+ warm water boiler voor 100% gevuld

= gewicht in rijklare toestand

De toegestane maximum massa volgens artikel 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:

De door de fabrikant opgegeven werkelijke massa van het voertuig in beladen toestand, d.w.z. de maximaal toelaatbare massa van het voertuig in rijklare toestand incl. de gekozen optionele uitrusting en extra belading (passagiers, bagage, enz.).

Het maximaal laadvermogen volgens de TABBERT catalogus opgaven is gedefinieerd als:

Toelaatbaar totaalgewicht – rijklaargewicht = maximaal laadvermogen

Voorbeeld:

(Toegestane maximum massa) 1400 kg

- (rijklaargewicht) 1090 kg

= (maximaal laadvermogen) 310 kg

De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / uitvoeringsdetails“ gepubliceerde opgaves hebben betrekking op de Europese type goedkeuringen van het basistype van het betreffende model. In het kader van landvarianten en speciale modellen kunnen deze waardes eventueel afwijken. Informeert je je persoonlijk over zulke afwijkingen bij jouw TABBERT merkdealer.
Let vooral op het volgende:
Het maximale laadvermogen zoals aangegeven in de catalogus wordt bijvoorbeeld verminderd met de massa van de extra apparatuur.
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heb je zelf de verantwoordelijkheid dat jouw TABBERT vrijetijdsvoertuig na aftrek van het gewicht van de extra opties van de maximale mogelijke belading altijd nog over een minimaal laadvermogen moet beschikken, dat in geen geval onderschreden mag worden (volgens bijlage I, deel D, rubriek 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012):

Maximaal aantal slapplaatsen
+ totale lengte van de voertuigopbouw in meters
x 10
= Minimaal laadvermogen in kg

Voorbeeld
[(maximaal aantal slaapplaatsen) 4
+ (totale lengte van het voertuig in meters) 5]
x 10
= 90 kg.

Als gebruiker van een TABBERT vrijetijdsvoertuig ben je verplicht te voldoen aan de minimaal laadgewicht. Mocht het door u gewenste voertuig door de gekozen opties de maximale aslasten
overschrijden dan kun je kiezen uit twee mogelijkheden

  • Verhoog de laadvermogen
  • Deselectie van optionele uitrusting

Jouw TABBERT dealer geeft je te allen tijde op aanvraag informatie over hoeveel het resterende minimale laadvermogen is.
Het gewicht van het voertuig met uitsluitend standaarduitrusting volgens de gegevens van de producent wordt verkregen door weging van een voertuig in standaarduitvoering.
Als gebruiker van een caravan ben je verplicht de maximale aslasten in acht te nemen alsmede voor een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling te zorgen. Voorts ben je verplicht, alle voorschriften aan te houden, die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van jouw caravan.