[Translate to Dänisch:] Impressum

Kolofon TABBERT

Ansvarlig for indholdet iht. § 10, stk. 3 i MDStV

Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn

Telefon: +49 8583 / 21-1
Telefax: +49 8583 / 21-380

Selskabets hjemsted: Jandelsbrunn

Selskabsregister Passau HRB 7579
CVR-nr.: DE 263 242 372

Ledelse:

Wolfgang Speck, Vors. (v.i.S.d.P)
Marc Hundsdorf
Werner Vaterl
Gerd Adamietzki

Bestyrelse: Esther Hackl (Formand)

Koncept & realisering

tsitrone medien GmbH & Co. KG
Industriestraße 180
50999 Köln

Telefon: +49 2236-88886-0

Ansvarsfritagelse

1. Online-tilbuddets indhold

KNAUS TABBERT GMBH (forfatteren) påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de oplysninger, der stilles til rådighed. Krav på erstatning over for KNAUS TABBERT GMBH, der vedrører skader af materiel eller intellektuel natur, der blev forårsaget af brug eller ikke-brug af den udbudte information eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, er principielt udelukket, såfremt der fra forfatterens side ikke foreligger forsætlig eller grov uagtsomhed. Alle tilbud er uforbindende og uforpligtende. KNAUS TABBERT GMBH forbeholder sig udtrykkelig ret til at ændre, supplere, slette eller deaktivere tilbud midlertidigt eller permanent, på dele af websitet eller hele tilbuddet uden forudgående varsel.

2. Referencer og links

Ved direkte eller indirekte referencer til tredjepart hjemmesider ("links"), der ligger uden for ansvarsområdet af KNAUS TABBERT GMBH, vil en forpligtelse kun træde i kraft, hvis KNAUS TABBERT GMBH havde kendskab til indholdet, og hvis det var teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen af ulovligt indhold. KNAUS TABBERT GMBH tager hermed udtrykkeligt afstand fra alt illegalt indhold på alle link-sider eller tilknyttede sider, hvis det er blevet ændret efter oprettelse af linket. Forfatteren har absolut ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning, indholdet eller ejendomsretten til de linkede/tilknyttede sider. Derfor tager forfatteren hermed udtrykkeligt afstand fra alle indhold på linkede/tilknyttede sider, der er blevet ændret efter linkets oprettelse. Denne erklæring gælder for alle links og henvisninger inden for forfatterens hjemmeside såvel som dem fra tredjemand, i forhandlerlister oprettet af forfatteren, tilbudslister fra tredjemand og mailinglister. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader, der opstår ved brug eller ikke-brug af sådanne udbudte informationer, hæfter alene udbyderen af den fremmede netside, hvilken der blev henvist til, ikke den, der via links kun henviser til den pågældende publikation.

3. Ophavsret og varemærkeret

KNAUS TABBERT GMBH bestræber sig på at respektere ophavsretten til de anvendte grafikker, lydfiler, videoklip og tekster, at benytte egne grafikker, lydfiler, videoklip og tekster, eller at anvende licensfrie grafikker, lydfiler, videoklip og tekster i alt offentliggjort materiale. Alle mærker og varemærker, der er nævnt på webstedet og eventuelt er beskyttet af tredjemand, er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den til enhver tid gældende varemærkelovgivning og de pågældende registrerede ejeres brugsrettigheder. Af nævnelsen af varemærket kan ikke konkluderes, at varemærket ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder! Ophavsretten til offentliggjorte objekter, der er udarbejdet af KNAUS TABBERT GMBH, tilhører udelukkende forfatteren af hjemmesiden. Duplikation eller brug af sådanne kildetekster, billeder, grafikker, lydfiler, videoklip og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra forfatteren.

4. Databeskyttelse

Såfremt der i internettilbuddet er mulighed for at indtaste personlige eller forretningsmæssige data (e-mailadresser, navne, adresser), foregår brugerens angivelse af disse data udtrykkeligt på frivillig basis. Brugen af og bidrag til alle tjenester, der tilbydes – så vidt rimeligt og teknisk muligt – er tilladt uden at angive sådanne oplysninger, eller gøre det anonymt eller under et pseudonym.

5. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det websted, hvorfra der er henvist til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt skulle svare til den gældende retstilstand, ændrer det ikke ved indholdet og gyldigheden af de øvrige dele af dokumentet.