Oplysninger om Tekniske data

Alle campingvogne fra TABBERT leveres med en 10-årig tæthedshedssikring, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.

OM TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG GRUNDRIDS
Angivelser af mål og vægte kan variere med +/- 5% grundet brugen af naturmaterialer.
Ved konstruktionsændringer lavet af en ikke aut. forhandler bringer du din sikkerhed i fare. Du risikerer også at miste generelle lovpligtige garantikrav. Lad derfor kun reparationer eller eftermonteringer udføres af en autoriseret TABBERT forhandler og insister på, at der kun benyttes originale TABBERT reservedele.
Ekstraudstyret er kun gyldigt til fabriksinstallation i nye køretøjer under løbende produktion. Priserne på de enkelte pakker er faste og kan ikke ændres. Oplysningerne om leverance, dimensioner, mål og vægte samt udseende svarer til vores viden på udgivelsestidspunktet 07/2021. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i udstyr, tekniske data, leveringsomfang og priser. Når kontrakten er indgået, forbeholder vi os ret til at foretage teknisk-konstruktive ændringer i det omfang, de tjener til teknisk udvikling og er rimelige for kunden.
Vi forbeholder os også retten til mindre afvigelser i farve og tekstur i det omfang, de ikke kan undgås på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP / plast) og er rimelige for kunden. På enkelte billeder vises specielt udstyr, som ikke er inkluderet i standardudstyret og som ikke kan bestilles som ekstraudstyr. Der kan ligeledes være vist funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser på billederne i brochuren, af det aktuelle køretøj, kan ikke udelukkes fuldstændig på grund af udskrivningsteknologi. Før du køber et køretøj, skal du kontakte din TABBERT forhandler for at få omfattende råd om seriens aktuelle status.
Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsomfanget.

OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER OG NORMER
Vandforsyningssystemet svarer mindst til den nyeste teknik 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG) TABBERT vognene kendetegnes ved en høj lasteevne.
Takke være innovative løsninger, som brugen af høj styrke af stål til chassiset og intelligent celle-teknologi i møbelkonstruktionen betyder, at TABBERT har en rekreativ lav egenvægt.

Egenvægten på køretøjet i henhold til TEKNISK DATA er køretøjets vægt i standardudgaven og uden basisudstyr, dvs. uden førerens vægt og uden „væsker“ samt uden ekstra udstyr i (EU) 1230/2012.
Vægt i køreklar stand iht.(EU) 1230/2012, medmindre andet er aftalt, defineres som:
Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner (inklusive værktøj)

+ Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% (tilsvarer til 10/23kg total)
+ Ferskvandstank 100% fyldt
+ Toilettank, 100 % fyldt
+ varmtvandsbeholder, 100% fyldt
= Vægt i køreklar stand

Den teknisk tilladte totalvægt ifølge punkt 2, nr. 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som:
Køretøjets maksimale tilladte vægt, der er angivet af producenten. Dvs. den maksimale tilladte vægt af køretøjet i kørsel med specialudstyr og nyttelast (passagerer, bagage osv.)
Den maksimale lastevægt, som er oplyst i kataloget fra TABBERT, er defineret som:

Teknisk tilladt totalvægt
minus vægt i køreklar stand
 = Maksimal lastevægt

Eksempel:
(Teknisk tilladt totalvægt) 1.400 kg
minus (vægt i køreklar stand) 1.090 kg
 = (Maksimal lastevægt) 310 kg

De gældende danske vægte ses på prislisten.

JURIDISKE OPLYSNINGER:
Specifikationerne, der er oplyst for et køretøj i afsnittet „Tekniske data / udstyr detaljer“, henviser altid til grundmodellens modeltype, der er godkendt i EF-typegodkendelsesprocessen. Disse specifikationer kan variere inden for landevarianter og specielle modeller. Få mere information hos din TABBERT forhandler.
Vær særlig opmærksom på følgende:
Den maksimale lasteevne, som er oplyst i katalogspecifikationerne, reduceres ved tilvalg af ekstraudstyr.
Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, at din TABBERT campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter montering af ekstra udstyr, (= minimum lasteevne) Jævnfør Bilag I, del D, nr. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012):

(Maksimalt antal senge
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m)
x 10
= Minimum lasteevne i kg

[(Maksimalt antal senge) 4
+ Totallængde på køretøjets karosseri i m) 5]
x 10
= 90 kg

Som køber af køretøjet er du forpligtet til at overholde den mindste lasteevne. Hvis det ønskede køretøj ikke har den krævede lastemulighed og mindste lasteevne på grund af det valgte specialudstyr, har du to muligheder:

  • Tilkøb vægtforhøjelse
  • Fravælgelse af ekstra udstyr 

Din TABBERT handelspartner kan oplyse dig om den maksimale resterende lasteevne på dit køretøj når som helst på anmodning.
Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner bestemmes ved at veje et køretøj med standardudstyr.
Som bruger af en campingvogn fra TABBERT er det dit ansvar, at disse vægtangivelser ikke overskrides. F.eks. totalvægt, akseltryk og næsehjultryk. Ydermere er du pålagt at overholde alle andre regler omkring sikker brug af din campingvogn

PRISINFORMATION
Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter komponenter fra pakkerne, er disse dele ikke inkludert i prisen.
De angivne priser er ikke-bindende prisanbefalinger fra producenten. De angivne priser inkluderer gældende lovpligtig omsætningsafgift og eventuelle andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises separat. Priserne er (afhængig af land) eksklusiv omkostningerne til registreringspapirer, levering og transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. De oplyste priser for ekstraudstyr er kun gyldige ved
fabriksbestilling og fabriksmonteret i nye køretøjer under løbende produktion. Ikke alt ekstraudstyr kan eftermonteres, når først vognen er færdig efter produktion. Priserne på de enkelte pakker er faste priser og kan ikke ændres.
Kontakt din TABBERT forhandler for flere detaljer. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.